Chính sách cookie

Tất cả tệp dữ liệu nhỏ đều thông qua việc dùng “Cookies” ở VN88 được tải xuống máy tính cá nhân, laptop hay thiết bị di động của bạn lúc bạn truy cập trang web lần trước tiên. Điều này sẽ cho phép máy chủ thu thập thông tin từ trình duyệt của các bạn. nhiều thông tin chẳng hạn như mẫu hình duyệt web, giới thiệu và sở thích của khách hàng sẽ được sử dụng để cho phép điều hướng dễ dàng hơn giữa nhiều trang và cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng đề cập chung.

chính sach cookie vn88
chính sach cookie vn88

Chúng tôi không bắt buộc bạn chấp nhận Cookies từ chúng tôi . Bạn có quyền được lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối hoặc xóa Cookies hiện tại bằng phương pháp sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Thế nhưng, lựa chọn từ chối có thể khiến trải nghiệm duyệt web chậm hơn trên trang web của chúng tôi.Có thể có Cookies từ các bên phía thứ 3(“Cookies Bên phía thứ Ba”) mà chúng tôi đã hợp đồng với họ để phân phối nhiều dịch vụ nhất định nào đó trên trang web này. Cũng có thể Cookies Bên thứ Ba có được từ nhiều miền hoặc trang web mà nhiều liên kết của họ mang đến và được chèn vào hoặc tham chiếu tới trên trang web của chúng tôi. Công ty không mang quyền kiểm soát đối với Cookies bên thứ Ba này. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối chèn Cookies bên thứ ba.